Vad kostar det?

Vi vill att du som kund ska veta vad det kostar om du anlitar oss. När fakturan väl kommer ska den inte innehålla några överraskningar. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du är osäker på vilken tjänst som är aktuell för dig.

Priser anges exklusive moms och betalningsvillkor är 10 dagar. Det är viktigt att känna till att kommunens avgifter för ansökan eller ändringar tillkommer på nedan priser.

Om du vill ansöka om flera tillstånd - kontakta oss för prisuppgift.

Med ett fast paketpris ingår all hjälp som krävs i ett ansökningsärende. 

Serveringstillstånd - FASTA paketpriser

Ansöka om ett nytt serveringstillstånd eller ägarskifte


Fast avgift
19 995 Kr


Läs mer
Anmäla förändringar i ditt serveringstillstånd - ägande eller styrelse
Kontakta oss för prisuppgift


Läs mer
Ansöka om tillfälligt serveringstillstånd


Fast avgift
9 995 Kr


Läs mer
Ansöka om förändringar i ditt serveringstillstånd - lokal, serveringstid, villkor
Kontakta oss för prisuppgift
Läs mer

Tobakstillstånd - FASTA paketpriser

Ansöka om ett nytt tobakstillstånd eller ägarskifte


Fast avgift
15 995 Kr


Läs mer
Anmäla förändringar i ditt tobakstillstånd - ägande eller styrelse

Fast avgift
9 995 Kr


Läs mer
Anmäla
e-cigaretter, folköl eller tobaksfria nikotinprodukter
inklusive egenkontrollprogram
Fast avgift
2 995 Kr

Läs mer

Överklaga beslut - priser

Överklaga myndighetsbeslut


Kontakta oss för prisuppgift
Läs mer

Utbildningar, handledning och utredningar för kommuner - priser

Utbildning
för handläggareKontakta oss för offert
Läs mer
Handledning
för handläggareKontakta oss för offert
Läs mer
Utredningar
för kommunKontakta oss för offert
Läs mer

Ansöka om ett nytt serveringstillstånd eller ägarskifte

När du ansöker om serveringstillstånd gör kommunen en omfattande utredning om dig som ägare och serveringslokalen. I avgiften ingår all kontakt med kommunen inklusive vad du bör läsa på inför kunskapsprov.

Anmäla förändringar i ditt serveringstillstånd - ägande eller styrelse

Ändrat tillstånd kan bland annat vara ändrade ägarförhållanden (köp eller färsäljning av aktier/andelar). I avgiften ingår allt kontakt med kommunen och vad du behöver läsa på inför eventuellt kunskapsprov.

Ansöka om förändringar i ditt serveringstillstånd - lokal, serveringstid och villkor.

Ändrat tillstånd kan bland annat vara förändring av serveringslokal, utökad serveringstid eller förändrade vaktvillkor etc. I avgiften ingår all kontakt med kommunen.

Ansöka om tillfälligt serveringstillstånd

Om du ska sälja och servera alkohol vid ett arrangemang dit allmänheten får komma behöver du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. I avgiften ingår all kontakt med kommunen.

Ansöka om ett nytt tobakstillstånd

En ansökan om tobakstillstånd kan avse detaljhandel, partihandel eller distanshandel. När du ansöker om tobakstillstånd gör kommunen en omfattande utredning om dig som ägare. De kontrollerar även att egenkontrollprogrammet är anpassat efter din verksamhet. I avgiften ingår all kontakt med myndigheten och hjälp med att ta fram ett för verksamheten lämpligt egenkontrollpårogram.

Anmäla förändringar i ditt tobakstillstånd - ägande eller styrelse.

Ändrat tillstånd kan bland annat vara ändrade ägarförhållanden (köp eller färsäljning av aktier/andelar). I avgiften ingår allt kontakt med kommunen .

Anmäla folköl, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter

En anmälan kan avse folkölsförsäljning, e-cigaretter eller försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Det kan även avse ändringar/uppdateringar av egenkontrollprogram. Kommunens avgifter tillkommer. Vi hjälper dig fram till att ändringen är registrerad och godkänd av kommunen.

I avgiften ingår allt stöd. Från det att du bestämmer dig för att anlita oss till dess att kommunen beslutat i ditt ärende.

Överklaga myndighetsbeslut

En överklagan av ett myndighetsbeslut kan avse ett beslut som du inte är nöjd med. Det kan alltså vara ett avslag på en ansökan om tillstånd men även om kommunen har beslutat om sanktioner om du redan har ett tillstånd. En överklagan av ett beslut bör ske skyndsamt och det kan vi hjälpa dig med.

Utbildning för handläggare

Utbildning för handläggare riktar sig till dig som är ny på arbetet eller om du vill fördjupa dig inom något område. Det kan avse både ansökningsärenden, tillsyn och/eller sanktionsutredningar. Vi kan genomföra utbildningar i både tobakslagen, lagen om tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinproduker. En utbildning kan vara 1-2 dagar men vi kan naturligtvis skräddarsy en utbildning som passar just dina behov.

Handledning för handläggare

Handledning för en handläggare kan vara om du som handläggare eller chef behöver hjälp i dina utredningar om tillstånd eller sanktioner och vilket beslut du ska föreslå. Handledning kan kan också vara ifall du behöver hjälp i svåra utredningar.

Utredning för kommun

Vi kan utreda ärenden som rör alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter för en kommun. Det kan till exempel vara vid personalbrist eller om handläggare har alltför hög arbetsbelastning. Vi tar även längre uppdrag för en kommun.


Svenska Tillståndsbyrån AB

Organisationsnummer: 559393-1024
Godkänd för F-skatt
Momsreg.nr: SE559393102401
Bankgiro: 5905-5392
Hemsida: tillstandsbyran.se