GDPR - Integritetspolicy 

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar om din integritet finns det här information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi behandlar inte fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och att alla uppgifter om dig raderas när de inte längre behövs eller när du begär detta. Som huvudregel ska informationen raderas när du upphör att vara kund till oss. Om ni samtycker kan informationen sparas för att skicka ut nyhetsbrev eller information.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT? 

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och besökshistorik.

VILKA UPPGIFTER VI SPARAR OM DIG 

Befintliga kunder: Namn, kontaktuppgifter (e-post, adress, telefonnummer), faktureringsuppgifterPotentiella kunder: Namn, kontaktuppgifter (e-post, adress, telefonnummer)

VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER 

Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

-Fullgöra avtal: För att vi ska kunna leverera den tjänst som är beställd behöver vi spara och hantera dina personuppgifter. Vi behandlar även uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss. Vi använder din information för att kunna kontakta dig, för att skicka information och eventuellt nyhetsbrev till dig.

-Förbättra och optimera vår hemsida: Vi strävar ständigt efter att förbättra vår hemsida baserat på dina uppgifter och synpunkter. Med hjälp av den information som vi samlar in kan vi analysera användningen och utveckla vår hemsida.

-Kommunikation: E-postadress och mobilnummer kan användas för att skicka information kring konsultuppdrag, erbjudanden och övrig marknadsföring.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER? 

Dina uppgifterdelas inom bolaget. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål.

SÅ SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER 

Svenska Tillståndsbyrån AB samlar in dina personuppgifter när du exempelvis blir kund eller leverantör till oss, när du kontaktar oss eller när du anmäler dig till att få information från oss såsom nyhetsbrev eller annan kommunikation eller marknadsföring.

SÅ LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER 

Uppgifter om dig som befintlig kund behandlar vi så länge som vi har en affärsrelation till dig.

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av samtycke, till exempel för kommunikationsändamål, pågår behandlingen tills du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan.

Uppgifter som rör bokföring behandlar vi så länge som vi är skyldiga enligt lag, dvs. i sju år.

DINA RÄTTIGHETER 

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du som registrerad vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära ett utdrag om vilka personuppgifter vi har om dig genom att skriftligen begära ett registerutdrag.

Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska rättas, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring. Vi är då skyldiga att upphöra med behandlingen utom i de fall där legala krav finns.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss för mer information.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

ANVÄNDNING AV KAKOR (COOKIES)

Svenska Tillståndsbyrån ABs webbplatser använder kakor. Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.

Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen.

Cookies används också för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta webbplatsen. Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, hjälper oss att mäta och rikta våra reklam- och marknadsaktiviteter samt sökresultat via internet-sökmotorer och ge oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra onlinetjänster.

Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev osv.

Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter 

Svenska Tillståndsbyrån AB, org.nr. 559393-1024, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i policy i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Svenska Tillståndsbyrån AB: 

Svenska Tillståndsbyrån AB
Dalslyckevägen 15, 429 44 Särö
Telefon: 0761-252169
E-post: info@tillstandsbyran.se 

Du kan även läsa mer om dina rättigheter och annan allmän information om personuppgiftsbehandling på Datainspektionens hemsida:https://www.datainspektionen.se/

Uppdatering av policyn

Denna integritets- och personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras. Senaste versionen av policyn finns tillgänglig på vår hemsida: http://www.tillstandsbyran.se/GDPR