Vi fixar ditt tillstånd för alkohol och tobak!

Alkoholtillstånd, serveringstillstånd, tobakstillstånd och folköl - Du får hjälp av oss! Vi är en konsultbyrå med professionell erfarenhet av handläggning och myndighetsutövning i alkohollagen och tobakslagen. Som ombud hjälper vi dig med din ansökan men också att överklaga sanktionsbeslut såsom varning, återkallelse och förbud.
Med 35 års erfarenhet är du i trygga händer när du lämnar över ditt ärende till oss. Vi arbetar över hela landet. Vi hjälper dig att ansöka om tillstånd för allt från stora festivaler, evenemang till små restauranger och butiker.

Vill du sälja alkohol, tobak, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter?

Att ansöka om tillstånd kan vara jobbigt och svårt. Det är många handlingar som ska tas fram och det kan ibland vara svårt att förstå vilka handingar kommunen vill ha. Vi hjälper er med att ta fram rätt handlingar som ska lämnas in till kommunen.

Genom att anlita oss sparar du både tid och pengar.

Hur vi arbetar

Vårt arbetssätt är helt digitalt och innebär att vi kan ta uppdrag runt om i hela landet. Uppdraget börjar med att vi har en dialog med dig om vad vi kan hjälpa dig med. Vi vet vad som är viktigt för dig och även hur myndigheterna genomför sitt arbete.

Innan uppdraget påbörjas kommer vi att förklara hur arbetet kommer att genomföras och vad vi förväntar oss av dig.

Vår erfarenhet

Vi har arbetat med myndighetsutövning och tillstånd i sammanlagt 35 år på tillståndsenheten i Göteborg. Vi har arbetat med allt från mycket små verksamheter till stora etablerade kedjor.

Våra tjänster

Vi hjälper dig med hela processen från idé till att kommunen fattar beslut om tillstånd. I det fall ett beslut inte går din väg hjälper vi dig med att överklaga och driva processen i domstol.

Som ombud hjälper vi dig med

Vi hjälper kommuner med

Vad det kostar att anlita oss

Hur söker du serveringstillstånd?

Ring eller mejla oss om vad du har för planer och vad du skulle vilja ha hjälp med.

Ansöka om ett nytt serveringstillstånd

För att få sälja alkohol behöver du ett serveringstillstånd.

För att få ett serveringstillstånd måste du ansöka hos kommunen. Du kan ansöka om ett stadigvarande tillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap, tillfälliga tillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap, du kan även ansöka om provsmakningstillstånd. Vi hjälper dig med din ansökan.

För att du ska kunna beviljas ett serveringstillstånd krävs bland annat att du ska kunna visa att du är ekonomisk och personligt skötsam. Det innebär till exempel att du inte bör ha skulder hos Kronofogden eller några anmärkningar hos Skatteverket. Du får inte heller förekomma i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet. Du måste också visa hur du har finansierat verksamheten.

Det vi gör

 • Vi går igenom dina förutsättningar för att kunna få ett serveringstillstånd.

 • Vi ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

 • Vi registrerar din lokal som livsmedelsanläggning hos kommunen.

 • Om du önskar hjälper vi dig med att söka dispositionsrätt för offentlig plats (uteservering).

 • Vi tar hand om all kontakt med kommunen till dess att du har fått ett beslut.

 • Vi gör allt för att kommunen ska kunna fatta ett beslut utan dröjsmål.

Förändringar i ditt serveringstillstånd

Vi hjälper dig med ändringar i ditt serveringstillstånd. Det kan till exempel vara förändringar i ägandet eller att det är nya personer i styrelsen. Du kan även få hjälp med ansökan om uteservering, ändrade serveringstider och ändrade vaktvillkor etc.

Det vi gör

 • Vi går igenom dina förutsättningar att göra förändringar.

 • Vi ansöker om förändringen hos kommunen.

 • Vi tar hand om all kontakt med kommunen till dess att du har fått ett beslut.

 • Vi gör allt för att kommunen ska kunna fatta ett beslut utan dröjsmål.

Hur söker du tobakstillstånd?

Ring eller mejla oss om vad du har för planer och vad du skulle vilja ha hjälp med.

Ansöka om ett nytt tobakstillstånd

För att få sälja tobak behöver du ett tobakstillstånd.

För att få ett tobakstillstånd måste du ansöka hos kommunen. Du kan ansöka om ett tillstånd för detaljhandel, partihandel eller för distanshandel. Vi hjälper dig med din ansökan och att ta fram ett egenkontrollprogram för din verksamhet.

För att du ska kunna beviljas ett tobakstillstånd krävs bland annat att du ska kunna visa att du är ekonomisk och personligt skötsam. Det innebär till exempel att du inte bör ha skulder hos Kronofogden eller några anmärkningar hos Skatteverket. Du får inte heller förekomma i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet. Du måste också visa hur du har finansierat verksamheten.


Det vi gör
 • Vi går igenom dina förutsättningar för att kunna få ett tobakstillstånd.

 • Vi ansöker om tobakstillstånd hos kommunen.

 • Vi tar hand om all kontakt med kommunen till dess att du har fått ett beslut.

 • Vi gör allt för att kommunen ska kunna fatta ett beslut utan dröjsmål.

Förändringar i ditt tobakstillstånd

Vi hjälper dig med ändringar i ditt tobakstillstånd. Det kan till exempel vara förändringar i ägandet eller att det är nya personer i styrelsen.

Det vi gör
 • Vi går igenom dina förutsättningar för att kunna göra ändringar i ditt tobakstillstånd.

 • Vi ansöker om förändringen hos kommunen.

 • Vi tar hand om all kontakt med kommunen till dess att du har fått ett beslut.

 • Vi gör allt för att kommunen ska kunna fatta ett beslut utan dröjsmål.

Hur anmäler du försäljning av folköl, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter?

Ring eller mejla oss om vad du har för planer och vad du skulle vilja ha hjälp med.

Anmäla försäljning av folköl, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja folköl, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till kommunen. Vi kan hjälpa dig med en sådan anmälan.


Det vi gör
 • Vi går igenom dina förutsättningar för att kunna anmäla försäljning.

 • Vi tar hand om all kontakt med kommunen till dess anmälan är genomförd.

Hur överklagar du ett beslut?

Ring eller mejla oss om vad du har för planer och vad du skulle vilja ha hjälp med. Om du vill ha hjälp är det oftast ganska bråttom med att komma igång med en överklagan.

Överklaga ett myndighetsbeslut

Det händer att en kommun avslår en ansökan om serveringstillstånd eller tobakstillstånd. Ett sådant beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol. Vi hjälper dig med hela den processen.

En kommun kan även inleda en sanktionsutredning på ditt serveringstillstånd eller tobakstillstånd. Vi hjälper dig med hela den processen.

Det vi gör
 • Vi går igenom förutsättningarna i ditt ärende.

 • Vi sköter alla kontakterna med myndigheterna.

 • Vi sköter alla kontakter med domstolen.


Kontakta oss!

Enklast är ifall du mejlar oss där du kort berättar vad du vill ha hjälp med. Vi återkommer till dig inom ettt dygn. Du är naturligtvis även välkommen att ringa!

Kontakta oss med din fråga

Mejla oss på info@tillstandsbyran.se

Kontakt

Eklandagatan 14
412 55 Göteborg 

076-1252169 (Peter) 
073-6657571 (Tina)

info@tillstandsbyran.se

Vi hjälper dig varje vardag mellan 09.00-17.00

HITTA TILL TILLSTÅNDSBYRÅN

Vårt kontor är centralt beläget i Göteborg med adress Eklandagatan 14. Detta ligger i närheten av Göteborgs evenemangsstråk med Världskulturmuseet, Universeum, Liseberg och Svenska Mässan. Det går att ta sig hit både med kollektivtrafik och med bil. Parkeringsplatser finns i i närområdet. Ett tips, om du kommer med bil, är att vara ute i god tid inför ditt möte med oss då det kan vara svårt att hitta parkering.

Tänk på att bygget av Västlänken påverkar både bil- och kollektivtrafik runt Korsvägen och kan innebära längre restider just nu.