Utbildning och handledning för alkohol,-eller tobakshandläggare

Utbildningen ger dig de grundläggande teoretiska kunskaperna för ditt arbete som alkoholhandläggare eller tobakshandläggare.

Utbildningen riktar sig till dig som är ny som handläggare eller till dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

Vi kan även ge dig löpande handledning i ett ärende.

 
Utbildning i alkohollagen eller tobakslagen
 • En handläggarens arbetsuppgift

 • Alkohollagen eller tobakslagen

 • Begrepp och terminologi

 • Vem har betydande inflytande i verksamheten

 • Handläggning

 • Hur kan en utredning se ut

 • Bolagsformer

 • Vi kan anpassa utbildningen helt efter dina behov


Utbildning i tillsyn alkohollagen eller tobakslagen
 • Utformning av tillsynsplan

 • Planering och genomförande av tillsyn

 • Utformning av tillsynsprotokoll

 • Inre och yttre tillsyn

 • Dokumentation

 • Samverkan med andra myndigheter i din kommun

 • Vi kan anpassa utbildningen helt efter dina behov

Utbildning sanktionsutredningar alkohol eller tobak
 • Sanktioner i alkohollagen och tobakslagen

 • Hur kan en utredning och förslag till beslut se ut

 • "Håller mitt ärende"

 • Vi kan anpassa utbildningen helt efter dina behov

Handledning i ett ansökningsärende eller sanktionsärende
 • Vid komplexa ärenden som kräver en bred kunskap erbjuder vi utredningsstöd till handläggare för att stärka kommunens utredning.