Vad kan vi hjälpa din kommun med?

Vi hjälper din kommun med att utreda ärenden vid personalbrist, arbetstoppar eller om utredningarna är komplexa. Vi tar även längre uppdrag för en kommun som alkoholhandläggare eller tobakshandläggare.

Kontakta oss så hjälper vi dig!


Tillståndsbyrån alkoholtillstånd tobakstillstånd

Det vi gör

  • Vi kan utreda ärenden (alkohollagen, lagen och tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter)

  • Utbildning kommun

  • Vi kan hjälpa till med utformning av reglemente, delegationsordningar, rutiner, blanketter, anvisningar och en massa annat.

  • Vi kan hjälpa er att förenkla era arbetssätt.